O uczeniu się zasad współpracy poprzez udział w grach zespołowych.

Gry zespołowe bez wątpienia uczą współpracy. Każdy zawodnik jest na równi ważny. Zespół to każdy jego członek, bez umniejszania roli żadnego z nich. Wiadomo, że umiejętności zawodników są zróżnicowane, występują na różnych poziomach. Nie jest celem ograniczanie sprawności tych lepszych. To słabsi muszą więcej pracować nad swoimi umiejętnościami, by nadrabiać braki.  Każdy jednak musi mieć …